Trendsdencies

CANVI CLIMÀTIC

FENT XUP-XUP

“L'acord de París deixa la indústria dels combustibles fòssils al costat equivocat de la història”.(Kumi Naidoo, director de Greenpace).