Trendsdencies

INDÚSTRIA 4.0

INDÚSTRIA 4.0

“La fàbrica del futur tindrà només dos empleats: un home i un gos. La comesa de l'home serà donar menjar al gos i la del gos que l'home no toqui l'ordinador”. Warren G. Bennis

L´ÚLTIMA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL?

“El gran problema rau en el fet que ni els governs ni la societat civil seran capaços de pal·liar els grans desajustos que es produiran com a conseqüència de la quarta revolució industrial”, Klaus Schwab a “La quarta revolució industrial”.