Trendsdencies

EMERGENTS VS SUBMERGENTS

EMERGENTS vs. “SUMERGENTS”

“Quan la marea baixa, es veu bé qui ha sortit a nedar despullat” Warren Buffet, referint-se a la recent recessió de molts dels països emergents.