Trendsdencies

RECURSOS NATURALS

Publicat el 23 de novembre del 2016
“La FAO insisteix que aquesta generació pot eradicar la fam”( La Vanguardia 14-10-2015)

Soc optimista respecte a la disponibilitat futura de recursos naturals degut, principalment, a la tecnologia; si bé adverteixo del risc de guerres per l’aigua si no es troben solucions per a la seva adequada redistribució.

Thomas Malthus va ser un economista britànic  (1766 /1834) que va defensar la tesi que a causa que la població mundial creixia en progressió geomètrica mentre que els recursos naturals solament ho feien en progressió aritmètica el món es tornaria insostenible per falta de matèries primeres i això portaria a la humanitat a terribles fams i, fins i tot, a la seva desaparició.

És evident que les anomenades catàstrofes maltusianes no solament no van arribar a produir-se sinó que la humanitat ha crescut fortament sense quedar desbordada per problemes incontrolables de matèries primeres.

L’any 2050 es preveu que hi hagin 2.300 milions de persones més que avui dia i que el 70% de la població sigui urbana (49%  actualment), fet que planteja uns reptes de proveïment i logística enormes.

No obstant aquestes dramàtiques xifres cal confiar que les noves tecnologies i un ús més eficient dels recursos ens permetran superar aquests reptes. Per exemple, les energies alternatives i l’augment d’eficiència energètica, els aliments transgènics i les noves tècniques de cultiu, l’explosió de nous materials així com les noves tecnologies per al subministrament d’aigua potable.

L´aigua potable és, potser, el principal problema de proveïment amb que es trobaran àmplies zones del globus en els propers anys. Encara que al món hi ha molta aigua potable aquesta està geogràficament mal distribuïda i a més cal tenir en compte que les activitats agrícoles representen dos terços de les extraccions de rius, llacs i aqüífers. La tecnologia i unes millors pràctiques haurien de trobar formes més eficients, i amb menys consum d’energia, perquè l’aigua potable pugui arribar a tots els racons del planeta.

A més, cal tenir en compte que existeixen nombrosos països que depenen del cabal de rius procedents d’altres nacions veïnes, el que constitueix una potencial font de conflictes

De no trobar-se solucions a aquests problemes és molt possible que les guerres del futur siguin pel control d’aquest element