Trendsdencies

DEMOGRAFIA

ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ

"Espanya serà l’any 2050 el segon país més envellit del món, darrera de Japó i juntament amb Corea del Sud".