Trendsdencies

DESIGUALTATS

DESIGUALTATS I: L’ASCENSOR SOCIAL AVARIAT

“La  globalització exigeix una correcció de  rumb i la desigualtat (que genera la globalització) constitueix actualment un dels majors desafiaments per a la nostra economia i per a les nostres democràcies. La desigualtat genera una profunda sensació d’injustícia”. Barack Obama, discurs de comiat a Atenes.