15 principals tendències econòmiques i socials per entendre cap a on anem

PER QUÈ AQUEST BLOG?

“Les fronteres d’allò que és impensable són extraordinàriament elàstiques”.
(Claudio Borio, del Banc Internacional de Pagaments).

INDÚSTRIA 4.0

“La fàbrica del futur tindrà només dos empleats: un home i un gos. La comesa de l'home serà donar menjar al gos i la del gos que l'home no toqui l'ordinador”. Warren G. Bennis

L´ÚLTIMA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL?

“El gran problema rau en el fet que ni els governs ni la societat civil seran capaços de pal·liar els grans desajustos que es produiran com a conseqüència de la quarta revolució industrial”, Klaus Schwab a “La quarta revolució industrial”.

COMPARTIM?

“La visió governamental de l'economia pot resumir-se en unes curtes frases: si es mou, posa-li un impost. Si segueix movent-se, regula’l, i si no és belluga més, dóna-li un subsidi“. Ronald Reagan

NOSALTRES SOM EL SEU PRODUCTE

“Fa quinze anys qui més en sabia de tu era la teva mare, avui són Facebook i Google” (Xavier Sirvent).

FENT XUP-XUP

“L'acord de París deixa la indústria dels combustibles fòssils al costat equivocat de la història”.(Kumi Naidoo, director de Greenpace).

ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ

"Espanya serà l’any 2050 el segon país més envellit del món, darrera de Japó i juntament amb Corea del Sud".

EMERGENTS vs. “SUMERGENTS”

“Quan la marea baixa, es veu bé qui ha sortit a nedar despullat” Warren Buffet, referint-se a la recent recessió de molts dels països emergents.